استخدام در شرکت زائر رضوان

از طریق تکمیل این فرم می توانید نسبت به درخواست استخدام در یکی از موقعیت های شغلی شرکت زائر رضوان اقدام کنید تا پس از بررسی، در صورت نیاز، جهت هماهنگی وقت مصاحبه حضوری با شما تماس گرفته شود.

لطفاً در تکمیل فرم دقت فرمایید و میزان مهارت های خود را برای هر بخش که متقاضی آن هستید مشخص نمایید.